Lista e Anëtarëve të Bordit të KMDK SH.A

Avni RamadaniKryesues i BD të KMDK SH.A
Mirlinda AhmetiAnëtar i BD të KMDK SH.A
Bashkim PllanaAnëtar i BD të KMDK SH.A
Lindita TociAnëtar i BD të KMDK SH.A
Zoge SpahiuAnëtar i BD të KMDK SH.A
Goran LazicAnëtar i BD të KMDK SH.A
Abdullah Haxhiu Kryeshef Ekzekutiv i KMDK SH.A