INTERVISTA E KRYESHEFIT ABDULLAH HAXHIU PËR LAJMET QЁNDRORE - KTV

Në videon e më poshtme mund të gjeni intervistën e Kryeshefit të Kompanisë për Menaxhimin e Deponive në Kosovë z. Abdullah Haxhiu shkeputur nga lajmet qendrore të dt. 30.04.2019 të KTV rreth Deponisë Sanitare në Velekince - Gjilan.
 

Video e huazuar nga KTV
https://www.youtube.com/watch?v=k-4ChB7v2Zk