Lajme

Komunikatë e Bordit të përkohshëm te drejtoreve të KMDK SH.ABordi i Perkohshem i Dreitorëve ne mbledhjen e jashteezakonshme te mbajtur sot, shqyrtoi gjendjen e krijuar ne KMDK Sh.A dhe pasojat e saj ne projektin "Menaxhimi i Mbeturinave te Ngurta...më shumë
Ceremonia e Nënshkrimit të Marrëveshjeve të Grandit Financues për Mbeturina të NgurtaPër projektin e Menaxhimit të Mbeturinave të Ngurta, KMDK Sh.A, ka qene në diskutime dhe takime të vazhdueshme me GIZ-in, KfW Gjerman dhe akterët tjerë.më shumë
MIRATOHET DRAFT RAPORTI FINANCIAR DHE OPERATIV I KMDK SH.A PËR TM3 2022Të Mërkurën më 09 Nëntor 2022 u mbajt mbledhja e katërt e Bordit të Drejtorëve të KMDK-së.më shumë
BORDI I DREJTORËVE: RAPORTI VJETOR FINANCIAR DHE OPERATIV 2021 TEJET PROFESIONAL DHE ME REZULTATE POZITIVETë Enjten më 27 Tetor 2022 u mbajt mbledhja e Kuvendit te Aksionarëve për vitin 2021 sipas nenit 179 të Ligjit Nr 02/L-123 për Shoqëritë Tregtare më shumë
TAKIMI I DYTË I RREGULLT I BORDIT TË DREJTORËVE TË KMDK SH.A.Të Premten më 21 Tetor 2022 u mbajt mbledhja e dytë e rregullt e Bordit të Drejtorëve për vitin 2022. më shumë
Njoftime: 41