Lajme

Ceremonia e Nënshkrimit të Marrëveshjeve të Grandit Financues për Mbeturina të NgurtaPër projektin e Menaxhimit të Mbeturinave të Ngurta, KMDK Sh.A, ka qene në diskutime dhe takime të vazhdueshme me GIZ-in, KfW Gjerman dhe akterët tjerë.më shumë
MIRATOHET DRAFT RAPORTI FINANCIAR DHE OPERATIV I KMDK SH.A PËR TM3 2022Të Mërkurën më 09 Nëntor 2022 u mbajt mbledhja e katërt e Bordit të Drejtorëve të KMDK-së.më shumë
BORDI I DREJTORËVE: RAPORTI VJETOR FINANCIAR DHE OPERATIV 2021 TEJET PROFESIONAL DHE ME REZULTATE POZITIVETë Enjten më 27 Tetor 2022 u mbajt mbledhja e Kuvendit te Aksionarëve për vitin 2021 sipas nenit 179 të Ligjit Nr 02/L-123 për Shoqëritë Tregtare më shumë
TAKIMI I DYTË I RREGULLT I BORDIT TË DREJTORËVE TË KMDK SH.A.Të Premten më 21 Tetor 2022 u mbajt mbledhja e dytë e rregullt e Bordit të Drejtorëve për vitin 2022. më shumë
MBAHET MBLEDHJA E PARË E BORDIT TË RI TË DREJTORËVE TË KMDK SH.A.Në Bazë të vendimit të Qeverisë së Kosovës për emërimin e anëtarëve të rinj të Bordit të Drejtorëve në Ndërmarrjet...më shumë
Njoftime: 40